התרומה הנשחקת של ההמצאות הישראליות

BIRAD - Research and Development Co. Ltd

כמחצית מהפטנטים “תוצרת ישראל” – בבעלות זרה. יש לעודד רישום קניין רוחני בארץ מאת: ד”ר הילה הריס מילר וד”ר אילן כהן הכלכלה בישראל מבוססת טכנולוגיה, ולחוסנה והמשך צמיחתה קשר הדוק לכושר ההמצאה של הישראלים. עולה השאלה האם כושר ההמצאה הישראלי, שרושם נתוני שיא, מתועל להמשך צמיחתו וחיזוק מעמדו של המשק הישראלי. פטנטים, יחד עם סודות…

Read More